NLP

Co se skrývá pod zkratkou NLP?

Neuro – neuron = nervová buňka v mozku; charakterizuje základní myšlenku. Jednoduše řečeno je ovlivňována našimi pěti smysly: zrak, sluch, hmat, chuť, čich.

Lingvistické – poukazuje na význam řeči; řeč je klíčem k našemu vnitřnímu světu, odráží způsob našeho myšlení, řadíme sem i nonverbální komunikaci.

Programování – jedná se o uspořádání našich myšlenek a přizpůsobení našeho chování, abychom dosahovali našich cílů.

NLP je účinné umění a věda odvozená ze zkoumání způsobů, jakým nejúspěšnější lidé v nejrůznějších oblastech činnosti dosahují vynikající výsledky.
NLP je soubor modelů, dovedností a technik pro účinné myšlení a chování.
NLP je model, jakým si lidé strukturalizují své jedinečné životní zkušenosti.
NLP je praktická dovednost, která vás naučí, jak dosáhnout toho, čeho opravdu chcete v tomto světě, dosáhnout a zároveň vytvářet hodnoty i pro druhé lidi.
NLP můžete používat, aniž byste změnili jakékoli vaše přesvědčení nebo hodnoty.
NLP nabízí jeden způsob jak přemýšlet o nás a o světě; je to sám o sobě filtr.
NLP si tedy nečiní nároky být objektivně pravdivé. Je to model a modely existují proto, aby byly užitečné.

 

 

 
TOPlist