Techniky Odpuštění

 

Ho’oponopono znamená

Absolutní odpovědnost ve smyslu Ho’oponopono znamená, že jsem odpovědný nejen za své myšlenky, emoce, slova a činy, ale za vše, co vnímám svými smysly z okolního světa. Tedy za všechno utrpení, války, terorismus. Do okolního světa ale patří i naše tělo a jsme tedy odpovědni i za nemoci a nedostatky našeho těla! Všechny tyto věci mohu změnit, pokud v sobě vyléčím tu část vědomí, kterou reprezentují. Jinými slovy, svět mohu vyléčit, pokud budu dostatečně milovat sám sebe.
Pak teprve jdou lehce uvolnit dalším, vzájemným odpuštěním ostatní negativní energetické vazby, které jsou s Vámi svázány.

Pokud někoho nenávidíte, pak jste k němu upoután citovým poutem, které je silnější, než ocel. Jediným způsobem, jak se dá toto pouto zničit, je odpuštění.

Zákon odpuštění

Zákon odpuštění je duchovním „zákonem“ pokud čelíme zdravotním problémům, pak naším problémem je často odpuštění. Pokud se chceme vyléčit, musíme druhým odpustit. Bez odpuštění nemůžeme očekávat, že naše uzdravení bude permanentního rázu.

Je překvapující, kolik lidí se snaží uzdravit, aniž by se dříve snažili zbavit emocí, které jejich nemoc způsobily. Zdraví nemůže přebývat v těle, které je plné jedů vytvořených neschopností odpouštět.

 

MarPal23© Výklady lze v nezkrácené a neupravené podobě šířit nekomerčním způsobem pouze s tímto aktivním odkazem na tuto stránku a uvedeným zdrojem www.terapeutpalova.cz, včetně celé této poznámky.

 
TOPlist